Sabtu, 04 Maret 2017

Kunci Jawaban Ujian Nasional SMA/MA 2017

Kunci Jawaban Ujian Nasional SMA/MA 2017 


KUNCI JAWABAN  
MATA PELAJARAN ANTROPOLOGI  
KODE NASKAH : A (31) 
 
SMA 
BAHASA 
 
TRY OUT STMIK JAKARTA STI&K 
 
 
1.  C    11.  B    21.  D    31.  C    41.  C 

2.  C    12.  A    22.  E    32.  D    42.  C 

3.  D    13.  B    23.  C    33.  C    43.  B 

4.  A    14.  C    24.  D    34.  B    44.  B 

5.  A    15.  C    25.  D    35.  C    45.  C 

6.  A    16.  A    26.  B    36.  E    46.  E 

7.  C    17.  C    27.  E    37.  A    47.  C 

8.  A    18.  D    28.  B    38.  E    48.  D 

9.  E    19.  B    29.  B    39.  A    49.  A 

10.  D    20.  D    30.  C    40.  E    50.  C 
 
 
 
 
 


KUNCI JAWABAN  
MATA PELAJARAN ANTROPOLOGI  
KODE NASKAH : B (32) 
 
SMA 
BAHASA 
 
 
TRY OUT STMIK JAKARTA STI&K 
 
 
1.  C    11.  B    21.  E    31.  D    41.  C 

2.  C    12.  A    22.  C    32.  C    42.  B 

3.  B    13.  B    23.  D    33.  B    43.  B 

4.  D    14.  C    24.  D    34.  C    44.  C 

5.  B    15.  C    25.  B    35.  E    45.  E 

6.  A    16.  A    26.  E    36.  A    46.  C 

7.  C    17.  C    27.  B    37.  E    47.  D 

8.  A    18.  D    28.  B    38.  A    48.  B 

9.  E    19.  D    29.  C    39.  E    49.  B 

10.  D    20.  D    30.  C    40.  C    50.  C 
 


 

 
KUNCI JAWABAN  
MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA  
KODE NASKAH : A (37) 
 
SMA 
TRY OUT STMIK JAKARTA STI&K 


1.  A  11.  D  21.  A  31.  D 
2.  C  12.  E  22.  C  32.  C 
3.  B  13.  B  23.  D  33.  A 
4.  C  14.  B  24.  B  34.  C 
5.  D  15.  C  25.  E  35.  A 
6.  A  16.  A  26.  B  36.  B 
7.  D  17.  C  27.  A  37.  C 
8.  E  18.  D  28.  C  38.  B 
9.  C  19.  B  29.  C  39.  E 
10.  B  20.  B  30.  D  40.  A

 

 

 
 
 
KUNCI JAWABAN  
MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA  
KODE NASKAH : B (38)  
 
SMA 
BAHASA 
TRY OUT STMIK JAKARTA STI&K 
 

1.  B  11.  D  21.  D  31.  C 
2.  C  12.  B  22.  B  32.  A 
3.  A  13.  A  23.  C  33.  D 
4.  D  14.  C  24.  E  34.  D 
5.  E  15.  D  25.  D  35.  E 
6.  C  16.  B  26.  C  36.  A 
7.  A  17.  E  27.  B  37.  B 
8.  B  18.  A  28.  D  38.  C 
9.  E  19.  E  29.  A  39.  B 
10.  A  20.  C  30.  E  40.  E

 

 
 
KUNCI JAWABAN  
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA  
KODE NASKAH : A (35) 
 
SMA 
BAHASA 
 
 
TRY OUT STMIK JAKARTA STI&K 
 

 
1.  A  11.  B  21.  A  31.  B  41.  C 
2.  B  12.  E  22.  E  32.  A  42.  D 
3.  A  13.  C  23.  B  33.  E  43.  B 
4.  D  14.  D  24.  D  34.  C  44.  B 
5.  B  15.  C  25.  E  35.  B  45.  E 
6.  E  16.  A  26.  A  36.  A  46.  A 
7.  D  17.  D  27.  C  37.  B  47.  D 
8.  C  18.  A  28.  A  38.  E  48.  B 
9.  C  19.  E  29.  D  39.  C  49.  A 
10.  A  20.  C  30.  C  40.  B  50.  D 
 
 

 
KUNCI JAWABAN  
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA  
KODE NASKAH : B (36) 
 
SMA 
BAHASA 
 
 
TRY OUT STMIK JAKARTA STI&K 

 
1.  A  11.  B  21.  B  31.  B  41.  C 
2.  E  12.  A  22.  E  32.  A  42.  B 
3.  A  13.  A  23.  B  33.  A  43.  D 
4.  D  14.  D  24.  C  34.  C  44.  B 
5.  B  15.  A  25.  D  35.  B  45.  E 
6.  E  16.  A  26.  C  36.  B  46.  A 
7.  B  17.  D  27.  C  37.  E  47.  D 
8.  E  18.  A  28.  B  38.  E  48.  E 
9.  B  19.  E  29.  B  39.  C  49.  B 
10.  D  20.  A  30.  C  40.  B  50.  B 
 
 

 
KUNCI JAWABAN  
MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS  
KODE NASKAH : A (05, 07, 09)   
 
SMA 

TRY OUT STMIK JAKARTA STI&K 
 
 
 
 
1.  B  11.  E  21.  B  31.  E  41.  B 
2.  C  12.  D  22.  D  32.  E  42.  A 
3.  E  13.  E  23.  D  33.  E  43.  C 
4.  D  14.  A  24.  D  34.  D  44.  D 
5.  C  15.  A  25.  B  35.  A  45.  B 
6.  D  16.  C  26.  B  36.  D  46.  E 
7.  A  17.  A  27.  C  37.  B  47.  A 
8.  A  18.  B  28.  B  38.  B  48.  B 
9.  C  19.  A  29.  D  39.  E  49.  A 
10.  B  20.  A  30.  B  40.  D  50.  B 
 
 

KUNCI JAWABAN  
MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS 
KODE NASKAH : B (06, 08, 10) 
 
SMA 
TRY OUT STMIK JAKARTA STI&K 

 
1.  B  11.  E  21.  B  31.  A  41.  D 
2.  C  12.  D  22.  E  32.  C  42.  A 
3.  E  13.  E  23.  E  33.  E  43.  A 
4.  D  14.  A  24.  E  34.  D  44.  D 
5.  C  15.  A  25.  A  35.  C  45.  B 
6.  D  16.  B  26.  D  36.  B  46.  B 
7.  A  17.  C  27.  E  37.  C  47.  D 
8.  A  18.  E  28.  C  38.  B  48.  B 
9.  C  19.  B  29.  D  39.  E  49.  C 
10.  B  20.  D  30.  B  40.  C  50.  C 
 


 

KUNCI JAWABAN  
MATA PELAJARAN BAHASA JEPANG  
KODE NASKAH : A (43)   
 
SMA 
BAHASA 
 
 
TRY OUT STMIK JAKARTA STI&K 

 

1  E  11  B  21  D  31  C  41  B 
2  A  12  C  22  B  32  E  42  C 
3  B  13  A  23  A  33  D  43  E 
4  A  14  A  24  E  34  B  44  A 
5  B  15  A  25  E  35  A  45  E 
6  C  16  B  26  C  36  C  46  B 
7  B  17  D  27  B  37  E  47  D 
8  D  18  C  28  E  38  E  48  B 
9  E  19  D  29  A  39  A  49  E 
10  B  20  C  30  D  40  C  50  A 
 KUNCI JAWABAN  
MATA PELAJARAN BAHASA JEPANG  
KODE NASKAH : B (44)   
 
SMA 
 
 
 
TRY OUT STMIK JAKARTA STI&K 
 

1  A  11  B  21  D  31  C  41  C 
2  E  12  A  22  E  32  E  42  A 
3  A  13  B  23  B  33  D  43  C 
4  B  14  D  24  A  34  B  44  B 
5  E  15  C  25  E  35  A  45  C 
6  B  16  C  26  C  36  A  46  C 
7  C  17  A  27  B  37  B  47  A 
8  B  18  A  28  E  38  C  48  E 
9  D  19  D  29  A  39  B  49  B 
10  B  20  C  30  D  40  C  50  D 
 

 
KUNCI JAWABAN  
MATA PELAJARAN BAHASA JERMAN  
KODE NASKAH : A (47)   
 
SMA 
BAHASA 
 
 
TRY OUT STMIK JAKARTA STI&K 
 
 
 
 
1.  E  11.  C  21.  C  31.  C  41.  B 
2.  D  12.  B  22.  D  32.  A  42.  E 
3.  C  13.  D  23.  A  33.  D  43.  B 
4.  C  14.  A  24.  D  34.  C  44.  B 
5.  D  15.  D  25.  D  35.  D  45.  E 
6.  D  16.  E  26.  D  36.  C  46.  A 
7.  C  17.  C  27.  B  37.  A  47.  D 
8.  E  18.  B  28.  E  38.  D  48.  B 
9.  E  19.  A  29.  D  39.  C  49.  E 
10.  B  20.  E  30.  E  40.  E  50.  D 
 
 

 
KUNCI JAWABAN  
MATA PELAJARAN BAHASA JERMAN  
KODE NASKAH : B (48)  
 
SMA 
BAHASA 
 
 
TRY OUT STMIK JAKARTA STI&K 
 
 
 
 
1.  E  11.  D  21.  D  31.  B  41.  D 
2.  D  12.  B  22.  C  32.  A  42.  B 
3.  E  13.  E  23.  E  33.  E  43.  C 
4.  D  14.  A  24.  C  34.  D  44.  A 
5.  C  15.  D  25.  B  35.  E  45.  D 
6.  E  16.  D  26.  E  36.  C  46.  D 
7.  C  17.  A  27.  E  37.  D  47.  C 
8.  D  18.  D  28.  B  38.  A  48.  E 
9.  C  19.  C  29.  C  39.  D  49.  B 
10.  A  20.  E  30.  B  40.  D  50.  E 
 
 

KUNCI JAWABAN  
MATA PELAJARAN BAHASA MANDARIN  
KODE NASKAH : A (45)   
 
SMA 
BAHASA 
 
 
TRY OUT STMIK JAKARTA STI&K 


1  D  11  C  21  E  31  D  41  B 
2  B  12  C  22  D  32  A  42  C 
3  D  13  A  23  A  33  E  43  A 
4  A  14  C  24  B  34  D  44  E 
5  B  15  D  25  A  35  A  45  A 
6  C  16  B  26  C  36  B  46  A 
7  D  17  D  27  A  37  D  47  B 
8  A  18  C  28  C  38  B  48  B 
9  B  19  E  29  C  39  A  49  B 
10  E  20  D  30  E  40  D  50  A 
 


KUNCI JAWABAN  
MATA PELAJARAN BAHASA MANDARIN  
KODE NASKAH : B (46)   
 
SMA 
BAHASA 
 
 
TRY OUT STMIK JAKARTA STI&K 

1  D  11  C  21  C  31  B  41  A 
2  A  12  B  22  B  32  E  42  A 
3  E  13  B  23  B  33  D  43  C 
4  C  14  D  24  D  34  A  44  A 
5  E  15  E  25  C  35  D  45  C 
6  E  16  B  26  E  36  B  46  C 
7  D  17  E  27  E  37  B  47  C 
8  B  18  C  28  E  38  D  48  D 
9  E  19  E  29  B  39  C  49  E 
10  C  20  A  30  A  40  D  50  B 
 


 
KUNCI JAWABAN  
MATA PELAJARAN BAHASA PERANCIS 
KODE NASKAH : A (49) 
 
SMA 
BAHASA 
 
 
TRY OUT STMIK JAKARTA STI&K 
 
 
 
1.  C  11.  C  21.  D  31.  B  41.  A 
2.  E  12.  C  22.  A  32.  B  42.  A 
3.  E  13.  D  23.  A  33.  A  43.  C 
4.  B  14.  A  24.  A  34.  B  44.  D 
5.  A  15.  A  25.  A  35.  D  45.  B 
6.  C  16.  C  26.  E  36.  A  46.  B 
7.  D  17.  E  27.  A  37.  A  47.  D 
8.  D  18.  E  28.  C  38.  B  48.  D 
9.  D  19.  B  29.  C  39.  D  49.  D 
10.  C  20.  D  30.  B  40.  A  50.  A 
 
 

KUNCI JAWABAN  
MATA PELAJARAN BAHASA PERANCIS 
KODE NASKAH : B (50) 
 
SMA 
BAHASA 
 
 
TRY OUT STMIK JAKARTA STI&K 
 
 
 
1.  D  11.  E  21.  D  31.  D  41.  D 
2.  D  12.  B  22.  A  32.  C  42.  A 
3.  B  13.  D  23.  E  33.  A  43.  B 
4.  C  14.  A  24.  C  34.  C  44.  A 
5.  E  15.  A  25.  A  35.  E  45.  B 
6.  A  16.  C  26.  A  36.  C  46.  C 
7.  E  17.  A  27.  A  37.  B  47.  A 
8.  B  18.  D  28.  E  38.  E  48.  D 
9.  A  19.  C  29.  C  39.  C  49.  B 
10.  A  20.  C  30.  B  40.  E  50.  B 
 
 

 
KUNCI JAWABAN  
MATA PELAJARAN MATEMATIKA  
KODE NASKAH : A (33) 
 
SMA 
 
BAHASA 
 
 
TRY OUT STMIK JAKARTA STI&K 
 
 
 
 
1.  B  11.  B  21.  B  31.  C 
2.  C  12.  A  22.  D  32.  C 
3.  C  13.  D  23.  C  33.  E 
4.  B  14.  E  24.  E  34.  D 
5.  E  15.  C  25.  C  35.  B 
6.  A  16.  C  26.  A  36.  C 
7.  B  17.  C  27.  B  37.  E 
8.  D  18.  C  28.  D  38.  C 
9.  C  19.  C  29.  E  39.  A 
10.  E  20.  E  30.  A  40.  A 
 
 

 
KUNCI JAWABAN  
MATA PELAJARAN MATEMATIKA  
KODE NASKAH : B (34) 
 
SMA 
 
BAHASA 
 
 
TRY OUT STMIK JAKARTA STI&K 
 
 
 
 
1.  C  11.  D  21.  C  31.  D 
2.  A  12.  B  22.  B  32.  B 
3.  B  13.  E  23.  B  33.  C 
4.  C  14.  B  24.  D  34.  D 
5.  D  15.  C  25.  C  35.  C 
6.  B  16.  D  26.  D  36.  A 
7.  E  17.  B  27.  C  37.  B 
8.  D  18.  E  28.  B  38.  B 
9.  C  19.  B  29.  A  39.  D 
10.  B  20.  C  30.  E  40.  B 
 
 


Related Posts

Kunci Jawaban Ujian Nasional SMA/MA 2017
4/ 5
Oleh